מודל הרווח של חברות בסמכות משרדה התחבורה

בסמכות משרד התחבורה פרוייקטי תשתית לתחבורה יבשתית, שמתרחשים באמצעות חברות ממשלתיות. אחת הביקורות הנשמעות היא שמודל הרווח של חברות אלו, כאחוזים מעלות הפרוייקט, מעודד פרוייקטים

עבודות חשמול הרכבת

עבודות חישמול הרכבת מונעות מעשרות אלפי אזרחים שירות בסיסי וחיוני למשך שנים ארוכות. כיום אזרחי ישראל אינם חשופים ללו”ז השבתת הרכבת באופן מלא, ולעיתים אף

רכבל לעיר העתיקה

למרות שבמדינת ישראל אין כמעט ניסיון עם רכבל ככלי להסעת המונים, ואף שהרכבל לעיר העתיקה מתוכנן לעבור באחד האזורים הרגישים ביותר במדינת ישראל, הרכבל לעיר

פגיעה נופית מקווי 400

מתרבות הפניות אלינו בנוגע לנזקים הנופיים של קווי 400. מבלי להיכנס למחלוקת המדעית על השפעת קרינה אלקטרו-מגנטית על בריאות הציבור, אין חולקין כי עמודי חשמל

חשמול התחבורה הציבורית

בהמשך לתכנית וליעדים לחשמול תחבורה ציבורית שהצגת בקיץ 2021, ובהמשך לתכנית לחשמול שהוציא משרד התחבורה בנובמבר באותה שנה, לפיהם חשמול האוטובוסים יתקדם בהדרגה עד 2026,

הפעלת הכרמלית בשבת

הכרמלית מהווה שירות תחבורה ציבורית המחבר בין מרכז הכרמל לאזור הדר והעיר התחתית בחיפה. ברצוני לשאול: מה מדיניות משרד התחבורה כלפי הפעלת הכרמלית בשבת?

דריקטוריון קצא”א ב’

בדיון בוועדת הפנים אמר נציג רשם החברות שהסכם קצאא-מד-רד התקבל בתהליך סדור שתאם את מדיניות הממשלה, בעוד שנציג משרד האנרגיה טען כי ההסכם אינו נחוץ

מימון אמצעי מניעה בסל התרופות

האם יש סבסוד בסל התרופות לאמצעי מניעה? אם כן, רצוני לשאול: א. אילו אמצעי מניעת הריון זוכים לסבסוד? אם האמצעי מסובסד עבור חתך גילאים מסויים,

מדיניות ממשלתית להתמודדות עם פוליגמיה

ההחלטה כללה מדיניות מפורטת בעניין פעילות נחוצה של משרד העבודה והרווחה ושירותים חברתיים כדי להעצים נשים בדואיות בקהילות שבהן תופעת של ריבוי נישואין היא נפוצה. 

מדיניות ממשלתית להתמודדות עם פוליגמיה

ההחלטה כללה מדיניות מפורטת בעניין פעילות נחוצה של משרד העבודה והרווחה ושירותים חברתיים כדי להתמודד עם התופעה של ריבוי נישואין בלתי חוקי, בין היתר: •            

מדיניות ממשלתית להתמודדות עם פוליגמיה

בשנת 2018 התקבלה החלטת ממשלה מספר 4211 שעניינה “מדיניות ממשלתית להתמודדות עם הפוליגמיה – יישום ומעקב אחר עקרונות דו”ח הצוות הבין-משרדי  להתמודדות עם השלכותיה השליליות

רשות לים וחופים

בשנת 2014 ועדת משנה של הכנסת לים וחופים ברשותך המליצה פה אחד להקים רשות ארצית לניהול ים וחופים. רצוני לשאול: האם משרדך פועל לקידום רשות

היעדר חוק למוכנות לזיהום ים בשמן

במרץ 2021 פרסם משרדך להערות הציבור תזכיר חוק בנושא “מוכנות ותגובה לתקריות של זיהום הים והסביבה החופית בשמן”. אולם מאז החוק לא קודם. רצוני לשאול:

השקעות בפרוייקטי תשתית

לאחרונה פרסם משרד ראש הממשלה בפעם השלישית את דו”ח “תשתית לצמיחה”, אשר מרכז את כלל הפרויקטים הממשלתיים שתקציבם יותר מ-100 מיליון שקל. בין היתר, פורסם

אתר bus.gov.il

אתר bus.gov.il  אינו עובד מזה מספר חודשים. האתר מהווה מקור המידע המיהמן לנוסעי התחבורה הציבורית, מתי האתר צפוי לשוב לפעול?

מימון מחשוב לתחזיות אקלים

למשרד התחבורה תקצוב שיושב בסעיף הרזרבות. לנוכח דחיפות ההיערכות למשבר האקלים והיעדר מחשוב מתאים ברמה הלאומית לבניית מודלים מטאורולוגיים, מדוע לא מבוצעת הסטה תקציבית לרכישת

טיפול במפגעי אסבסט

שלב ב’ של תכנית ניקוי האסבסט בנהריה מדוע לא הוקמה מנהלת מסודרת הכוללת שיתוף ציבור ושקיפות? תקציב שלב ב’ אושר לפני למעלה מ 3 שנים

פסולת ברשות הרבים

  תופעת הפסולת ברשות הרבים מהווה בעיה ארצית, והדבר נפוץ במיוחד בפסולת בנייה בלתי-חוקית. כמה אנשים עוסקים בפיקוח ואכיפה? כמה דו”חות ניתנו בשנים 2018-2020? כמה

מסופים חלופיים לתחנה המרכזית

בתחנה המרכזית בתל אביב נמדדו חריגות זיהום אוויר משמעותיות מהמותר בחוק. על פי החלטת משרד התחבורה התחנה המרכזית מהווה מפגע הגורם לתחלואה עודפת באזור ונקבע

שילוב שיקולי תחבורה בהליכי תכנון

האם בכוונת משרד התחבורה לפעול לשינוי הבה”ת כך שיכלול בתוכו שיקולי הליכתיות ותחבורה ציבורית? האם בכוונת המשרד לפעול לחיזוק שיקולי הליכתיות ותחבורה ציבורית בהליכי התכנון

הגנה על מצוקי חוף הים התיכון

קריסת מצוקי החוף של הים תיכון הינה בעיה הידועה מזה שנים רבות לרשויות המדינה ממשלת ישראל ומשרד הפנים כבר מכירים בבעיה ובצורך המיידי לטפל ולהגן

אכיפת איסור פוליגמיה

למרות האיסור בחוק העונשין, והנזק הרב שנגרם לנשים ולילדים, שיעור הפוליגמיה ממשיכה לעלות בקרב הציבור הבדואי.  מהם האמצעים שמשרד הפנים נוקט כדי למנוע את תופעת

אכיפת גיל הנישואין

תיקון לחוק גיל הנישואין משנת 2013, העלה בשנה את הגיל המותר לנישואים בישראל וקבע כי ככלל ייאסרו נישואי קטינים מתחת לגיל 18.  לפי דיווחים רבים

הערכת סיכונים מזיהום תעש השרון

באזור תע”ש השרון מתוכננות 36,000 יחידות דיור, על אף שידוע כי המקום סובל מזיהום קרקע. האם משרד הבריאות ערך הערכת סיכונים של השפעות הזיהום על

זיהום נחלי הצפון

זיהום בנחלי הצפון הולך ומחמיר מדי שנה. כיצד פועל המשרד להגנת הסביבה למניעת הזיהום ועצירתו (פרט לדיגום דו שבועי)? האם המשרד שוקל לקבוע תקנים לאיכות

היתרים סביבתיים – מצב נוכחי וצפוי

כמה היתרים יש כיום מכל סוג, וכמה היתרים יהיו לאחר החלת “היתר סביבתי משולב”? בכמה היתרים כיום הדרישות הסביבתיות הן המתקדמות ביותר ובכמה לא? בכמה

תקנות בית מטבחיים

תיקון מ-2015 לחוק צער בעלי חיים הטיל על שר החקלאות להעביר טיוטה לתקנות בתי מטבחיים לוועדת החינוך ב-2016. משחטות עופות הוחרגו לבקשת המשרד לשם המהירות.

כריתה והעתקת עצים, וצל לציבור

לנוכח העלייה הצפויה בחום בערים והמחסור בצל בקיץ. האם יש קריטריונים לצל בתוך הערים? האם יש תכנית להגדלת אחוז הצל? האם פקיד היערות מתייחס לכך

עתודות סלע הפוספט

האם למדינת ישראל מידע עצמי באשר לעתודות סלע הפוספט במכרות הקיימים שבזיכיון רותם או שמא המידע שהמדינה מפרסמת מתבסס על נתונים שמספקת רותם אפמרט? במידה

החלפת מקשרים בנמל אשדוד

בינואר 2017 ארעה דליפה גדולה של דלק מהמיקשר הימי 24′ של חברת חשמל באשדוד . דליפה  שגרמה לזיהום ים עד הרצליה, עד היום לא הוגשו

הבטחת בטחון תזונתי

בשל המלחמה באוקראינה והחשש ממחסור במזון, מצרים החליטה על הפסקת הייצוא של פול, עדשים, חיטה, פסטה וקמח ל- 3 חודשים.  מדינות אחרות עצרו ייצוא חיטה

אתר תאנים

אתר תשטיפי פסולת שמזהם מדי שנה את הכנרת, על אף שאין בו שימוש יותר. אפעל לסגירתו בהקדם האפשרי.

טורבינות רוח ברמת הגולן

קיימת תוכנית להקמת 34 טורבינות רוח באזור עמק הבכא שרמת הגולן. תושבי האזור העלו טענות בנוגע להשפעה הבריאותית הנגרמות במסגרת הפעלתן של טורבינות הכוללות פגיעה בבעלי הכנף, בחרקים וביונקים באזור.

מכון שמיר למחקר, הממוקם ברמת הגולן, החל בבחינת שלל ההשפעות הכלולות בהפעלת הטורבינות על הסביבה והחברה.

נאות חובב

קיים מעצב של היעדר פיקוח שיטתי נגד יצרני פסולת רעילה באתר הפסולת של נאות חובב, שרבים מהם התחמקים מלשלם את הדמי הטיפול הגבוה של האתר ומעדיפים לשפוך לוואדיות ולשטחים הפתוחים.
פסולת רעילה ומסוכנת היא הסיכון הסביבתי הגבוה והדחוף ביותר שנוצר בישראל באופן יום יומי. מתקן טיפול איכותי קיים. כעת יש לפעול ביתר שאת, במקצועיות ובנחישות נגד העבריינים כדי להבטיח שכל הפסולות המסוכנות בישראל יטופלו בצורה מיטבית, צעד שיהווה גם תמריץ לצמצום הכמות שתווצר

חוף אמנון

לאחרונה פורסמה תוכנית לבניית מלון על חוף אמנון שבכנרת. מלון זהישתרע על שטח של 60 דונם ובנייתו כרוכה בכריתה של לא פחות מ-256 עצים. כמו כן, ישנה תוכנית לייבש חלק מהשטח ולבנות מעגנה בשטח של 30 דונם לשימוש מסחרי.

השטח בכללותו הועבר בזמנו לסוכנות היהודית למטרת שימוש ערכי לטובת הציבור, ואיכשהו התגלגל ליזם פרטי ולתוכנית הנוכחית. התוכנית הזו לא סבירה, בטח ובטח כאשר חופי ישראל מצטמצמים ונעשים צפופים משנה לשנה. השתתפתי בדיון הקודם בוועדות התכנון בו העליתי לצד התושבים וארגוני הסביבה את הטענות נגד התוכנית, והוחלט לקיים דיון נוסף.

ליפתא

מאבק מול הוצאתה לפועל של תוכנית בנייה שתביא להחרבתם הסופית של שרידי הכפר. בסיור שהתקיים ביחד עם ראש עיריית ירושלים, השתכנע ראש העיר כי יש לשמר את האזור הייחודי ועל כן, החליט להקפיא את יישום התוכנית.

זיהום אוויר ביבנה

 

 

 

מזה זמן רב, תושבי שכונת נאות שמיר ביבנה הסמוכה לאזור התעשייה של אשדוד, מתלוננים על ריחות קשים, ומעידים על שלל תופעות וסימפטומים שחוזרים לעתים קרובות: ריח חריף, תחושת צריבה בעיניים, התקפי אסתמה בעיקר בקרב ילדים, סחרחורות, בחילות ועוד.
קריאה למשרד להגנת הסביבה לעיריית יבנה לבחון את תלונות התושבים ולהשתמש בסמכותם על מנת למנוע מפגעים אלה.
 

חוף הבונים

המאבק למניעת הרחבת שדה התעופה בחוף.

נחל אלכסנדר

שיקום הנחל ויצירת פתרונות לטיהור שפכים של כלל האוכלוסייה היושבת לגדות הנחל.

התחנה המרכזית החדשה בתל אביב

התחנה המרכזית מהווה זה שנים רבות מפגע סביבתי, תחבורתי וחברתי ומתקיימים מאבקים שונים לפינויה. באוקטובר 2021, הוחלט על סגירת התחנה עד 2023 והעברת מוספיה לאזורים שונים  בתל אביב. עם זאת, לקראת יישום ההחלטה עקב התנגדות של עיריית תל אביב להצבת אחד מהמסופים החליפיים, הוחלט לדחות את הפינוי לשנת 2026 לפחות. 

היתרי פליטה - מפעל נשר

מאבק נגד הארכת היתרי הפליטה, שאינם מתכתבים עם הפליטות בפועל של המפעל. זומן דיון בנושא שמטרתו לוודא כי מתקיימים המאמצים הנחוצים על מנת לשמור על בריאות התושבים.

גבעות מסך

מירוץ אופנעים “מינוס 400” שהתקיים באזור לפני כחודש גרם לנזק האקולוגי נרחב באזור.
התקיים דיון בנוגע לאם ראוי לעודד ספורט מסוג זה בישראל. התקיימה שיחה עם שר התרבות חילי טרופר ואנחנו נשב בקרוב כדי להפיק לקחים מהאירוע ולבדוק ייתכנות בנוגע לקיום הספורט בעתיד, באופן שישתלב בהרמוניה עם הסביבה ולא יפגע בה.

מתחם יער כרמית

מתחם המגורים “כרמית” ימוקם על שטח בגודל 95 דונם, במורדות המערביים של שכונת קריית יובל. ‏‏93% משטחי התוכנית הם בבעלות פרטית, והשאר בבעלות רשות מקרקעי ישראל. התוכנית מציעה ‏שינוי ייעוד מציבורי וחקלאות למגורים והקמה של 1,000 יחידות דיור במגדלים בני 12, 14 ו-21 קומות, ‏שימוקמו על צלע ההר.  התוכנית כוללת גם הקמת בתי ספר, מועדון נוער ובית כנסת. סגן ראש העיר ‏ירושלים, מסביר כי יש לבטל את התוכנית: “זה שטח טבע עירוני. אין הרבה כאלה בירושלים. צריך ‏לשמור על השטח הזה ירוק ולמבני ציבור. כי מעבר לכל המגדלים, צריך שלאנשים יהי גם קצת טבע ‏במרחק הליכה. זאת איכות חיים. סיבה העיקרית היא הכפר עין כרם. אין מחלוקת שיש למקום חשיבות ‏אדירה למקום, ליהודים, לנוצרים ולמוסלמים. זו לא חוכמה לשמור על ליבת הכפר עין כרם ולהקיף ‏אותו במגדלים, מפלצות בטון. צריך אזור חיץ. היה עולה על דעתו של מישהו להקיף את חומת העיר ‏העתיקה עם מגדלים? יש לך נכס ברמה עולמית ואתה הורס אותו. הדורות לא יסלחו לנו אם לא נמנע ‏את התוכנית הזאת.”‏

רכס לבן

תכנית “רכס לבן א'”, המקודמת במוסדות התכנון, מתפרסת על-פני כ־1,045 דונם, והיא כוללת הקמת ‏שכונת מגורים ובה כ5,000 יחידות דיור.‏

תכנית אלטרנטיבית בשם “הבשורה בלבן”, אותה מקדם ראש העיר משה ליאון, מתפרסת על-פני כ- 500 ‏דונם, אך מספר יחידות הדיור בה דוקא גבוה יותר, ועומד על כ-6,000 בשל בניית מגדלים בגובה של כ־20 ‏קומות. ‏

תנועת “מצילים את הרי ירושלים” מתנגדת לשתי התכניות. התכנית הראשונה מתפרסת על-פני שטח ‏עצום, ובצורת התכנון שלה מהווה סיפתח לבניית שכונות נוספות (שכונות שכבר שורטטו בשם רכס לבן ‏ב’ ו-ג’). תכנית “הבשורה בלבן” הינה מצומצת יותר מבחינת פריסה בשטח אך אינה כוללת הגנה ארוכת ‏תווך על השטחים הפתוחים שסביבה.‏

שחרות

מאבק נגד הקמת מלון בסמוך ליישוב שחרות שתגרום לפגיעה סביבתית משמעותית.

הוגשו פניות רישמיות בנושא.

קו צינור אילת-אשקלון

מאבק נגד קיום עסקה בין קצא”א לחברה מהאמיריות שמסגרתו יתחבר צינור גז לחוף באילת וכתוצאה מכך, יסכן את המגוון הביולוגי הנדיר באזור.

מחצבת אשרת

מאבק למיתון המפגעים השונים שמקורם ממחצבת אשרת שבגליל המערבי.

פצלי שמן בערבה

מאבק נגד הקמת מפעל לפצלי שמן שמסכן את המערכת האקלוגית ואת בריאות תושבי האזור.

התקיימה פגישה עם שרת האנרגיה, בה הצהירה כי לא תתן רשיונות חדשים לחיפושי נפט בערבה.

שדה בריר

מאבק נגד הקמת מכרה פוספטים שפעילותו תביא לנזקים סביבתיים ולפגיעה בתושבי ערד.
תכנית המתאר מותנית בסקר השפעות בריאותיות ייעודי, השרה שקד העריכה כי שדה בריר יוחרג מהתמ״א.

הרי ירושלים - הפרדה מפלסית בסמוך למושב אורה

מאבק כנגד פיתוח של המתחם הסמוך לכנסת, סמוך לשכונת ארנונה וארמון הנציב, באופן שעלול להביא לכריתה של מאות עצים ולסכן את בעלי החיים באזור.

סטאטוס

מצפה נפתוח

מאבק מול בנייה על השטח הפתוח הנמצא סמוך לשכונת רמות בירושלים.

עמק הצבאים - כביש 3 וכביש 4431

מאבק נגד סלילת כביש ממודיעין עילית למודיעין-מכבים-רעות שיחתוך את היער ויסכן את המסדרון האקולוגי הנמצא בו.

אקו-פארק גלילות

מאבק נגד החלטה על אזור הפארק כמתחם מועדף לדיור.

כרגע הוחלט על הקפאת התוכנית.

כוכב יאיר - מסדרון אקולוגי

מאבק נגד התוכנית להרחיב את המועצה על חשבון המסדרון האקולוגי המתקיים באזור.

מבנה לא חוקי בחוף בלו ריי

מאבק לפינוי מבנה שנבנה באופן בלתי חוקי וחוסם את קו החוף מהציבור.

הוגשה שאילתה בנושא.

גבעת האירוסים בחוף פולג

מאבק נגד הקמה מתוכננת של מתחם מלונות וקניות על חשבון שטחים פתוחים רבים ובעלי משמעות אקולוגית משמעותית בדרום העיר נתניה.

מאבק נגד הקמה מתוכננת של מתחם מלונות וקניות על חשבון שטחים פתוחים רבים ובעלי משמעות אקולוגית משמעותית בדרום העיר נתניה.

יער מענית

תיאור: מאבק נגד סלילת כביש לעיר חריש שמסכן את היער הסמוך.

התקיים סיור באזור וכרגע נבחנות חלופות לתוכנית.

נחל תנינים

מאבק נגד הקמת כביש ושכונה בצפון בנימינה, על פשט ההצפה, שצפויה לסכן את הנחל ואת המגוון הביולוגי הייחודי שלו.

התקיים סיור באזור וכן שני דיונים בוועדה לפניות הציבור. דיון מעקב צפוי להתקיים. 

נאעורה - מאבק 2020

עקב מקרים רבים של תחלואה בסרטן בקרב תושבי הכפר, מתקיים מאבק בכדי למנוע בנייה של קו מתח גבוה נוסף בסמוך לכפר וכן להזיז את התשתית הקיימת.

נחל סעדיה

מאבק במטרה לשקם את הנחל לאחר שנים רבות של הזנחה והזיהום.

התבצע סיור מטעם לשכתו של ח”כ טל באזור. שיקום הנחל ישולב בהחלטת הממשלה בנושא מפרץ חיפה

רשות נחל הקישון

מאבק למען קיום תסקיר השפעה על הסביבה בתוכנית להקמת מרכזים לוגיסטיים של נמלי ישראל בשטח שיועד להוות חלק מהפארק הלאומי קישון. הקמת המרכזים עתידה להזיק במערכת האקולוגית של הנחל וסביבתו וכן לפגוע בזכות השימוש בו.

מפרץ חיפה

במפרץ חיפה פועלים כמה מהמפעלים המזהמים בישראל וכתוצאה מכך, בקרב תושבי האזור נפוצה התחלואה במחלות נשימתיות שונות . זה שנים רבות שמתקיים מאבק להוצאת המפעלים מהמפרץ.

פורסמה החלטת ממשלה המורה על פינוי המפרץ עד 2030.

גרנות הגליל

מאבק נגד תוכנית להרחיב את היישוב באופן שיביא לכריתת כמות משמעותית של עצים. הוגש כתב תביעה נגד התוכנית.

מפגעי אסבסט בנהריה ובגליל המערבי

מפעל שפעל בעיר עד לפני כשלושים שנים גרם לפיזור אסבסט ברחבי נהריה והגליל המערבי ובכך הביא לתחלואה במחלות קשות בקרב תושבי האזור. על אף שבהובלת המשרד להגנת הסיבה נעשו עבודות פינוי, תושבי האזור עדיין חוששים מהימצאותו של החומר הרעיל וקוראים להרחבת פעילות הפינוי.

התקיים דיון בנושא בוועדת המשנה.

עמק השלום

מאבק בנוגע לרצונה של עיריית יקנעם לקיים שינוי בגבולתיה עם המועצה האזורית מגידו ולהתרחב על חשבון השטחים הפתוחים הסבובים אותה. פיתוח זה יביא לפגיעה משמעותית במגוון הביולוגי באזור וכן יביא להפרה של נחל השופט הסמוך לה. לשטחים אלו ערך אקולוגי ותרבותי רב ובנייה עליהם תהיה לא פחות מבכייה לדורות.

eroihegopriheprotperotgnpeo

ds sdg ertge tr gertg terge rtergetr etrger